Contracts in queue : 队列中的合同 : 順番待ち : KONTRAKTER I KØ : -
Average Completion Time : 平均完成时间: 平均完了時間:GENNEMSNITLIG GENNEMFØRELSESTID: - hours 小时 時間 TIMER
(Based on averages of the last 50 contracts)(基于最近50个合同的平均值)過去50件の平均を基に算出(BASERET PÅ GENNEMSNITTET AF SIDSTE 50 KONTRAKTER)

BR/DST/Freighter Calculator偷运/强运/货舰计算器重トラ/軽トラ/フレイター輸送計算BR/DST/Freighter Lommeregner

For a list of pricing/restrictions please click here请点此处查看价目表及限制価格と制限については、こちらをご覧くださいFOR EN LISTE OVER PRISER/BEGRÆNSNINGER KLIK VENLIGST HER

No assembled containers/ships!不能有组装好的箱子或者成船!絶対に組み立て済みのコンテナ/船は契約に含めないでください!INGEN SAMLEDE CONTAINERE/SKIBE!

PARSED SUCCESSFULY
Contract Description合同描述説明(オプション)Kontraktbeskrivelse
-
Ship From运输起点出発地Afsendelsessted Ship To运输目的地目的地Leveringssted
- -
Jump Count总共几跳ジャンプ数Antal jumps Lowest Security Status最低安等最低セキュリティステータスLaveste sikkerhedsstatus
- -
Service Type服务种类サービスの種類Servicetype Rush Shipping加急运输速達Hasteforsendelse
- -
Total Volume总体积最大積載量Samlet volumen Jita Sell Price吉他卖单价Jita価格Jita salgspris
- -
Contract Reward合同奖励報酬Kontraktbelønning Contract Collateral合同保证金担保金Kontraktsikkerhed
- -
Expiration过期満了日Udløbsdato Days To Complete完成期限必要日数Dage at fuldføre
- -