Contracts in queue : 队列中的合同 : 順番待ち : KONTRAKTER I KØ : -
Average Completion Time : 平均完成时间: 平均完了時間:GENNEMSNITLIG GENNEMFØRELSESTID: - hours 小时 時間 TIMER
(Based on averages of the last 50 contracts)(基于最近50个合同的平均值)過去50件の平均を基に算出(BASERET PÅ GENNEMSNITTET AF SIDSTE 50 KONTRAKTER)

Custom Request Form定制服务表格その他輸送先指定Brugerdefineret anmodningsformular

Submitting this form notifies our pilots of your custom request, please ensure details are correct before submitting.提交次表格会将您的定制需求通知我们的飞行员,请确保信息正确后再提交。このフォームを送信すると、パイロットにあなたの輸送リクエストが通知されます。すべての詳細がしっかりと記入されてることを確認してから送信してください。INDSENDELSE AF DENNE FORMULAR MEDDELER VORES PILOTER OM DIN BRUGERDEFINERET ANMODNING. SØRG VENLIGST FOR, AT DETALJERNE ER KORREKTE, FØR DU INDSENDER.

No assembled containers/ships!不能有组装好的箱子或者成船!組み立て済みのコンテナと船を含めないでくださいINGEN SAMLEDE CONTAINERE/SKIBE!

Parsed successfully
Ship From运输起点出発地Forsendelse fra Ship To运输目的地目的地Forsendelse til
- -
Rush Target Date加急目标日期速達Haster måldato Total Volume总体积総積載量Samlet volumen
- -
Jita Sell Price吉他卖单价ジタ価格Jita salgspris Contract Collateral合同保证金担保金Kontraktsikkerhed
- -